Миролюбненська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Перелік затверджених послуг

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Миролюбненської сільської ради

 

№ 

з/п

Код  послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

                  01         Державна реєстрація актів цивільного стану

 1.  

01-01

Державна реєстрація народження

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

 1.  

01-02

Державна реєстрація смерті

 1.  

01-03

Державна реєстрація шлюбу

                  02          Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання

 1.  

02-01

Реєстрація місця проживання особи

 

 

 

 

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 1.  

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

 1.  

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

 1.  

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 1.  

02-05

Реєстрація місця перебування особи

 1.  

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 1.  

02-07

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

                  03      Адміністративні послуги соціального характеру**

 1.  

03-01

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

 1.  

03-02

Надання  пільг на придбання  твердого палива і скрапленого газу

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 1.  

03-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям , батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Сімейний кодекс України

 1.  

03-04

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 «Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 1.  

03-05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування громадянина (надання соціальних послуг)

Закон України «Про соціальні послуги

 1.  

03-06

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

 1.  

03-07

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України; Цивільний процесуальний кодекс України

 1.  

03-08

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів  щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншої особи

Цивільний кодекс України

 1.  

03-09

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

Цивільний кодекс України

 1.  

03-10

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 1.  

03-11

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 1.  

03-12

Надання державної допомоги при народженні дитини

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 1.  

03-13

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

 1.  

03-14

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

 1.  

03-15

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 1.  

03-16

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 1.  

03-17

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 1.  

03-18

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

 1.  

03-19

Надання державної соціальної допомоги на догляд

 1.  

03-20

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України «Про соціальні послуги»

 1.  

03-21

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України «Про психіатричну допомогу»

 1.  

03-22

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

 1.  

03-23

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії), травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення  антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

Закон України «Про волонтерську діяльність»

 1.  

03-24

Призначення одноразової матеріальної допомоги особами з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

 1.  

03-25

Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1.  

03-26

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (регіонального та місцевих рівнів)

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

 1.  

03-27

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 1.  

03-28

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

 1.  

03-29

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України «Про соціальні послуги

 1.  

03-30

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

Закони України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

 1.  

03-31

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1.  

03-32

Встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 1.  

03-33

Встановлення статусу учасника війни

 1.  

03-34

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

 1.  

03-35

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 1.  

03-36

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 1.  

03-37

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1.  

03-38

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

Закон України «Про охорону дитинства»

 1.  

03-39

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу

Закони України »Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

             04      Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування  у населених пунктах, де немає нотаріусів

 1.  

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

 1.  

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

 1.  

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

 1.  

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

 1.  

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

 1.  

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

                05                  Паспортні послуги**

 1.  

05-01

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII »Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

          06        Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

 1.  

06-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 1.  

06-02

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

 1.  

06-03

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 1.  

06-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 1.  

06-05

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 1.  

06-06

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

 1.  

06-07

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 1.  

06-08

Заборона вчинення реєстраційних дій

         07          Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців*

 1.  

 

 

07-01

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

 1.  

07-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

 1.  

07-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

 1.  

07-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

 1.  

07-06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-09

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-10

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

 1.  

07-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

 1.  

07-12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-13

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 1.  

07-14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

 1.  

07-15

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

 1.  

07-16

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  

07-17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  

07-18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

 1.  

07-19

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  

07-20

Державна реєстрація виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

               08          Видача відомостей з Державного земельного кадастру**

 1.  

08-01

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

 1.  

08-02

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 1.  

08-03

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 1.  

08-04

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 1.  

08-05

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

 1.  

08-06

Надання відомостей з державного земельного кадастру  у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку

 1.  

08-07

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 1.  

08-08

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 1.  

08-09

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок,  що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 1.  

08-10

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі  викопіювань з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 1.  

08-11

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

 1.  

08-12

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

 1.  

08-13

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 

 1.  

08-15

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

Закон України «Про землеустрій»

 1.  

08-16

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 1.  

08-17

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення

                 09         Державна реєстрація земельних ділянок**

 1.  

09-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 1.  

09-02

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

                 10         Державна реєстрація громадських формувань**

 1.  
 1.  

Державна реєстрація статуту територіальної громади

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

 1.  
 1.  

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

 1.  
 1.  

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 1.  
 1.  

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації             

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 1.  
 1.  

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

 1.  
 1.  

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація  включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 204 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

 1.  
 1.  

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

 1.  
 1.  

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

 1.  
 1.  

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

 1.  
 1.  

Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

 1.  
 1.  

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

 1.  
 1.  

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Закони України «Про третейські суди», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

 1.  
 1.  

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 1.  
 1.  

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

 1.  
 1.  

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1.  
 1.  

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

                 11               Пенсійні адміністративні послуги (ПФУ)**

 1.  

11-01

Призначення (перерахунок) пенсій

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

 1.  

11-02

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017  № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»

 1.  

11-03

Видача довідок про розмір пенсії

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

 1.  

11-04

Видача довідок про перебування на обліку

 1.  

11-05

Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

 1.  

11-06

Надання допомоги на поховання

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

 1.  

11-07

Переведення пенсії за новим місцем проживання

 1.  

11-08

Зміна способу виплати пенсії

                 12                         Місцеві послуги

 1.  
 1.  

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»

 1.  
 1.  

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

 1.  
 1.  

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

 1.  
 1.  

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Закони України «Про землеустрій»,

 1.  
 1.  

Видача акту на видалення земельних насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

 1.  
 1.  

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1.  
 1.  

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

Закон України «Про оренду землі»,

 1.  
 1.  

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 1.  
 1.  

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 1.  
 1.  

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки всіх категорій та форм власності

 1.  
 1.  

Надання погодження на дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 1.  
 1.  

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності)

 1.  
 1.  

Дозвіл на будівництво, добудову, реконструкцію житлового будинку, господарських будівель та споруд

 1.  
 1.  

Розподіл домоволодіння та присвоєння поштової адреси

 1.  
 1.  

Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

 1.  
 1.  

Довідка про наявність або відсутність особистого селянського господарства, фермерського господарства

Закон України «Про особисте селянське господарство»

 1.  
 1.  

Довідка про наявність або відсутність земельної ділянки (паю)

Земельний кодекс України

 1.  
 1.  

Довідка про перейменування вулиць

Закон України

«Про звернення громадян»

 

 1.  
 1.  

Довідка про  склад сім’ї та наявність газового опалення

 1.  
 1.  

Довідка про склад сім’ї та наявність пічного опалення

 1.  
 1.  

Довідка про склад сім’ї  та наявність  пічного та газового опалення

 1.  
 1.  

Довідка про склад сім’ї та пічне опалення і наявність газової установки до управління соціального захисту населення

 1.  
 1.  

Довідка про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою померлого, наявність або відсутність заповіту

 1.  
 1.  

Довідка про власника  домогосподарства

 1.  
 1.  

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (3 пенсія)

 1.  
 1.  

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (для переходу на пенсію померлого)

 1.  
 1.  

Витяг з господарської книги

 1.  
 1.  

Архівна довідка

 1.  
 1.  

Довідка щодо спільного проживання (ведення спільного господарства на день смерті громадянина)

 1.  
 1.  

Довідка про реєстрацію та проживання померлого на день його смерті

              13           Документів дозвільного характеру

 1.  
 1.  

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України

«Про рекламу»

 1.  
 1.  

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Закон України

«Про благоустрій населених пунктів»

             14        Послуги у сфері соціального захисту ветеранів війни та їх сімей**

 1.  

14-01

Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту»

 1.  

14-02

Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи

 1.  

14-03

Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

 1.  

14-04

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

 1.  

14-05

Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

 1.  

14-06

Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком

 1.  

14-07

Надання громадським об’єднанням ветеранів війни безплатно приміщень для здійснення їх статутних завдань

 1.  

14-08

Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення

 1.  

14-09

Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше

 1.  

14-10

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

 1.  

14-11

Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань

 1.  

14-12

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)

 1.  

14-13

Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення

 1.  

14-14

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка- вкладки)

 1.  

14-15

Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

 1.  

14-16

Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

 1.  

14-17

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи

 1.  

14-18

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 1.  

14-19

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту.

 

Примiтка:  

 

* - послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного у посадових осіб сільської ради доступу до відповідних реєстрів;

 

** - послуги будуть надаватись з моменту укладення узгоджених рішень з відповідними органами виконавчої влади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь